A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1909_04_11_157p.txt

Hírek

Szarvas villanyvilágítása.

Még mindig folyik a tárgyalás Szarvas községe és a mezőtúri villanyfejlesztő telep között. Megállapodásra jutni nem tudnak. - A mezőtúri Siemens és Schuckert gyár legutóbb azt ajánlotta, hogy az áramot kilowattonként 25 fillérért szállítja a községnek 10.000 kilowatt mennyiségig, azonfelül 150,000 kilowattig 20 fillér árat követel, mig nagyobb mennyiségű fogyasztásnál 18 fillért. A szerződést huszonötévi időtartamra, felmondás kizárásával kivánja kötelezővé tenni. A gyár ajánlatával szemben Szarvas község kívánja, hogy a villanytelep és Szarvas között külön magántelefon építtessék, hogy amennyiben oly időben állana be üzemzavar, amikor állami telefon nem áll a község rendelkezésére, az intézkedések megtehetők legyenek. Továbbá a szerződést csak húsz évi időre akarja kötelezőnek kimondani; végül az árakat 100,000 kilowattig 22 fillérben, azonfelül 18 fillérben kívánja megszabni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1908   <<   1909   >>   1910
Home
Delizsánsz.