A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1952_02_02_9p.txt

Jó munkát végeztek a szegedi postaigazgatóság területén lévő postahivatalok

A szegedi postaigazgatóság területén lévő postahivatalok közül az elmúlt év során különösen kiemelkedő eredményt értek el Békéscsaba 1., Hódmezővásárhely 1., Kecskemét 1. és Szeged 1. postahivatalok. A békéscsabai postahivatal 1951. évi tervét 104,8 százalékos túlteljesítés mellett december 14-én befejezte. A hódmezővásárhelyi postahivatal a rádióelőfizetők számát 1951. év végéig 860 új előfizetővel emelte. A távolsági távbeszélgetések számában az év második felében az első 6 hónaphoz viszonyítva havonta áltagosan 2000 emelkedés mutatkozott. A helyi távbeszélgetések száma ugyanezen idő alatt havonta 12 ezer emelkedést mutat, ami a megyeszékhely egyre rohamosabban fejlődő gazdasági életének eredménye.

Szeged 1. postahivatal - az igazgatósági kerület egyik legjobb hivatala - 1951. évi tervét 93,4 százalékra teljesítette. A hivatal tervteljesítésében mutatkozó lemaradás ellenére hatalmas feladatokat oldott meg, hiszen tervlemaradásának előidézői az egyes postai szolgáltatásban beálló korlátozások voltak. Kiemelkedő eredményt ért el a hivatal a sajtóterjesztésben, mert a kézbesített és árusított példányok darabszámát az év végére az év első hónapjához viszonyítva 180 ezer példánnyal emelte. A rádióelőfizetők számát is szívós felvilágosító munkával 850 új előfizetővel növelte. Jellemző a szegedi hivatal távbeszélőforgalmára, hogy a város lélekszámát tekintve havonként átlagosan minden lakosra 2 helyi beszélgetés jut és havonként átlag minden tizedik ember egy-egy távolsági beszélgetést folytat. A távközlési berendezés ilyen nagyarányú megterhelése mellett a távbeszélő gépkezelést végző dolgozók munkája példaképül állítható a kerület távbeszélőgépkezelői elé.

Bodor János.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1951   <<   1952   >>   1953