A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1928_09_15_462p.txt

A városi távbeszélőhálózat kibővítését kérték

A mai gazdasági életben a telefon olyan lényeges eszkőz, hogy anélkül sem a kereskedő, sem az iparos, de senki más, - aki a gazdasági élet mai fejlődött légkörében él és abban elhelyezkedett - nem tud meglenni. Városunkban is az uóbbi években mind jobban és jobban megszaporodott a telefon igénylők szama. A kérelmek azonban nem voltak teljesíthetők, mert a városi távbeszélő hálózatnak nincs befogadó képessége.

Ezen a szomorú állapoton az érdekeltek intervenciójára a posta szegedi műszaki felügyelősége segíteni akar és a kereskedelmi minisztériumban a várósi távbeszélőhálózat sürgős kibővitését kéri.

A távbeszélő hálózat kibővítése és a távbeszélő központ technikai berendezésének átalakítása, valamint megfelelő számú kezelő személyzettel való ellátása a közeljövőben csak úgy remélhető, ha minél többen jelentik be Halason a telefonra való igényüket. Ennek megtörténte igen fontos Halas közgazdaságára nézve és remélhető, hogy igy a városi távbeszélő kibővítése megoldható lesz.

A helybeli postahivatal ezúton is felkéri az összes érdekelteket, - tehát azokat is, akik már régebben jelentkeztek ugyan, de még telefont nem kaptak, - hogy legkésőbb szeptember 20-ig a helybeli postahivatalnál írásban jelentsék be telefonállomásra való igényeiket. Ezen írásbeli beadvány bélyegmentes.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1927   <<   1928   >>   1929
Delizsánsz.