A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_01_05_7p.txt

Újítások a telefonforgalomban

A kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki, amely szerint 1929. évi január 1-töl kezdve úgy a belföldi távolsági, mint a nemzetközi telefon forgalomban a kővetkező újítások lépnek életbe:

1. Ha a forgalmi viszonyok megengedik a gyenge forgalmú órákban meghatározott időben kért hosszú tartalmú beszélgetések is válthatók. Dijuk a szokásos forgalmi órákban folytatott beszélgetések dijának fele.

2. A hivó félnek jogában áll mindaddig, mig a beszélgetés megkezdésére fel nem csengetik (előzetes csengetés) akár saját előfizető állomásának számát, akár a hivott előfizetők számát a szóban levő két központi hálózaton belül megváltoztatni. A beszélgetés előkészítéséig kívánhatja továbbá azt is, hogy a beszélgetés egy bizonyos meghatározott idő előtt ne létesittessék és az időpont utólag is kitolható. E kérelmek teljesítéséért külön dij nem jár.

3. Külön meghívással két személyt is lehet beszélgetésre kérni és az is meg van engedve, hogy a kijelölt személy megtalálására nemcsak egy, hanem két állomást neveznek meg.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.