A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_03_20_169p.txt

- Táviratok feladása telefonon.

Budapestről jelentik:
A kereskedelemügyi miniszter a táviratok feladásának megkönnyítésére megengedte, hogy a távbeszélő előfizetők távirataikat minden előzetes engedély nélkül távbeszélőn adhassák be, mondhassák, illetőleg adhassák fel. Budapesten a központi táviróhivatalnál, vidéken pedig annál a postahivatalnál, ahol távbeszélő állomás be van kapcsolva. A táviratokról a rendes távirói díjon felül a felhasználandó távirati űrlap áráért négy fillért, a távbeszélőn való közvetítésért 12 fillért és a hitelezési díj címén négy fillért, összesen 20 fillért kell fizetni. A fenti dijakat a posta, a feladást követő hónapban a távbeszélődijakkal együtt és azok módjára szedi be az előfizetőktől.


-----------------------------------------------------------


- Kétezer postásruha.

Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi kisiparosok a közelmúltban kétezer darab postásruha elkészítésére kaptak megbízást. A számottevő munka egyelőre tízenhat kisiparosnak adott most kenyeret. Ezt a vállalkozást gróf Hadik Jánosnak köszönhetik a szabók, aki megértéssel fogadta Gombos István kérését, aki a szegedi kisiparosok nyomorúságos helyzetére hivta fel figyelmét. Hadik túltette magát a bürokratikus formaságokon és néhány óra alatt kétezer postásruha elkészítéséhez jutottak a szegedi szabók, akik most egy kis műhelybe tömörülve, lázasan dolgoznak. A műhelyben egy érdekes villamos vágógép is működik, amely harminc egymásra rakott ruhaanyagot szab ki egyszerre. Értesülésünk szerint a szabók rövidesen ujabb kétezer ruha szállítására kapnak rendelést. 


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930