A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_05_22_187p.txt

Hírek

- A távbeszélő előfizetők figyelmébe!

A magy. kir. postavezérigazgatóság a folyó évi országos vidéki távbeszélő előfizetők és szaknévsorát ezév második felében újból kiadja. Az adminisztrációs teendőket a m. kir. postavezérigazgatóság kebelében működő és a m. kir. postának a hirdetési üzletágának ellátására létesült m. kir. posta hirdetőhivatala látja el. Ezen névsorokba hirdetések és beiktatásuk átvétele végett Stark Gyula hivatalos kiküldött, a szegedi m. kir. 1. sz. postahivatal főnöksége által láttamozott igazolvánnyal a t. előfizetőket fel fogja keresni. A hivatal főnöksége felkéri a t. előfizetőket, hogy nevezettet hivatalos eljárásában támogatni szíveskedjenek.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930