A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_07_17_135p.txt

Hírek

- Árlejtés szabómunkákra.

A postavezérigargatóság a posta altiszti személyzet részére készítendő 1929. évi téli egyenruházat szabómunkájára árlejtést hirdet. Az árlejtési határidő augusztus 6-án délelőtt 10 óra. Az írásbeli ajánlatokat zárt borítékban kell a m. kir. postavezérigazgatóság 3. ügyosztályában (I., Krisztina-körut, Postapalota, III., 335.) benyújtani. A szállításra vonatkozólag 27.900-1929. K. 3. számra való hivatkozással felvilágosítással szolgál a vezérigazgatóság 3. ügyosztálya.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930