A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_08_02_12p.txt

Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el
György Vilmos postafőigazgatót és
beiktatták hivatalába dr. Zsögön Béla főigazgatót

(A Délmagyarország munkatársától.)
György Vilmos postafőigazgató, a Temesvár megszállása folytán Szegeden felállított postaigazgatóság első vezetője 40 évi szolgálatát betöltvén - mint már jelentettük - julius 31-ével nyugalomba vonult és a hivatal vezetésével a kereskedelemügyi miniszter dr. Zsögön Béla postafőigazgalót bízta meg, aki hivatalát augusztus 1-ével átvette.

György Vilmos búcsúztatása és dr. Zsögön Béla beiktatása ünnepélyes keretek között történt. A két vezetőt ugy a szegedi postaszemélyzet, mint az igazgatóság alá tartozó Arad-, Bácsbodrog-, Békés, Csanád-, Csongrád-, Torontálmegyék összes és a Pest-, valamint Jásznagykunszolnokmegyék idetartozó postahivatalainak személyzete nemcsak a hivatalban, hanem este az ujszegedi Vigadóban társasvacsora keretében is ünnepelte. A társasvacsorán a különböző országos postásegyesületek is képviseltették magukat.

A banketten dr. Scheffer Ferenc igazgató, a postaigazgatóság vezetőhelyettese, az igazgatóság nevében, Hegedűs Ferenc főfelügyelő, a szegedi föposta főnöke, a kincstári hivatalok, Mezey János békési postamester, a postamesteri egyesület alelnöke, a postamesteri hivatalok és ügynökségek, vitéz Szarka János szegedi altiszt az altiszti személyzet nevében mondottak lelkeshangu felköszöntőt.

A nyugalomba vonuló György Vilmos főigazgató meghatott hangon köszönte meg a szeretet és ragaszkodás impozáns megnyilatkozását, majd dr. Zsögön Béla postafőigazgató lelkes válaszában biztosította a személyzetet arról, hogy nagynevű és nagytudásu elődje nyomdokain haladva a postásság érdekeit mindenkor képviselni fogja és azon lesz, hogy a közönség minden jogos és méltányos igénye lehetőleg kielégíttessék és a magyar posta ezután méginkább a világ első postája és az ország legtökéletesebb közintézménye legyen.

A társasvacsorát tánc követte és a csaknem 250 főnyi résztvevő a reggeli órákban távozott.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930