A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_11_22_176p.txt

Az olvasó rovata

Postacsomag - a körút sarkán

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!

Tisztelettel kérem, méltóztassék a köz érdekeben soraimnak helyt adni.

Tegnap a Dunántulról egy, 5 kiló 40 dekás postacsomagot kaptam, melyet a posta nem kézbesített, mivel én állítólag külterületen lakom! Lakásom Párisi-körűt sarok, (Uj-tér). 3. A körúton, tehát pár lépésnyire lakásomtól, még kézbesítenek, a mellékuccában nem!

Csodálatos: pénzesutalványokat külterületeken, mellékuccákban is kihordanak, postacsomagokat nem! Igaz, hogy a pénzesutalvány kihordásáért, kifizetéséért kézbesítési dij jár, de kérdem, nem lehetne ily módon a postacsomag kikézbesítéséért is megfelelő dijat beszedni?

Mindenkor tisztelője voltam a hatóságoknak és tudom, hogy a magyar posta világhírű, de akárhány kis várost, községet, falut ismerek, ahol a posta igenis kikézbesíti a csomagot.

Azt tartom, hogy minden ember kötelessége a mai rendkívül nehéz időkben embertársainak életét könnyűvé, tűrhetővé, ha lehet kellemessé tenni. Szegény, öregembereknek például a Kálvária méllékuccáiról nehezére esik a főpostára vánszorogni egy-egy csomagért!

Az Uj-téren odaállítottak egy óriási masinát, mely bugásával és fojtó füstjével elkeserítette az ottlakókat, vagy nem tudják az intézkedő személyiségek a közmondást: "Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak?" Mindezen tények nem arra vallanak, hogy mi - Nagyszegeden élünk?

A légnemesebb dolog a nép érdekében cselekedni. Ha munkáslakásokra, csatornázásra nincs pénz, segítsenek ott. ahol könnyen lehet.

Főszerkesztő urnak hálás köszönettel ihaz tisztelője: P. M.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1929_11/?pg=175&layout=s&query=olvas%C3%B3

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930