A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_12_25_244p.txt

"Hölgyeim és uraim az elhangzott műsorszám..."

Rádióélet Szegeden

(A Délmagyarország munkatársától.)
A családi vitákba most uj téma került. Daventry Experimentál, Langenberg és nagyleadó, hullámhossz és Kamcsatka, condenzátor, meg akkumulátor. 2500 méteres tekerccsel 1 óra alatt a világkörül, hálózati és fejbolonditó, adok-veszek, hurráh, fogom Nicaraguát!...

Ez a rádió.

Rádióláz. Fellépett a vályogból összetákolt kunyhóban, meghit barát a gyermekszobában és dédelgetett kedvenc a szalonokban. Különösen este hatalmasodik el ez a »betegség«. őrült gyorsasággal küldi le az egész familia a vacsorát és már körül is üli a fényes varázsládikákat, amelyekből annyi sok szép árad kifelé. Ha hangszóró nincs, jó a fejhallgató is, - tartja a rádiómondás, az összcsaládtagok felcsatolják a hallgatót (néha engedélyt kap az anyós is) és kezdődik a hangversenystrapa.

A ház úrnője Szigetit szeretné hallani Stockholmból, közben kár volna elmulasztani Walkür bécsi előadását, Budapesten meg Rózsahegyi- előadás van a Stúdióban, hogy a londoni filharmónikusok koncertjéről ne is beszéljünk. Súlyos problémák várnak gyors megoldásra. Egyelőre Szigeti győz, de egy elmerengő pillanatban valaki ravasz kézmozdulattal Bécsbe dirigálja a levegő hangos szellemeit és a Wagner-zenedráma méltóságteljes ütemei váltják fel a Beethoven-koncert hangjait.

Kész a családi patália és a kitörni készülő nagyobb zivatart csak a filharmónikusok »Sakuntala nyitánya« hárítja el... De mi történt? Elromlott a rádió? A Goldmark- zenébe a csehek Scherz bácsija avatkozik bele és Európán keresztül zug egy szomorú szó: »Kosice!« Kosice. Könny önti el a szemet. Kassa: - Kosice? Keserűen akarunk fordítani egyet a korongon, amikor »Kosice«-ből magyar szó repül át hozzánk...

Ez a rádió!

A XX. század csodája: a megszabályozott levegö. Zeppelinek úszkálnak, karcsú repülőgépek fittyet hánynak az Alpoknak, az istenháta mögötti kis falu rádiósa a pillanat századrésze alatt londoni koncertet hallgat. Hihetetlen gyorsasággal terjed, népszerűsége óráról-órára nő. Szórakoztat, tanit, művel, gyógyít. Bátran állithatjuk, hogy a rádió ma már - kulturfokmérő. Akinek anyagi körülményei nem engedik (sajnos, ezek sokan vannak túlsúlyban) az is elmegy a szomszédhoz, rokonhoz rádiózni, de élvezni ezt a nagyszerű találmányt Szegeden szép számmal vannak rádiótulajdonosok. Különösen rapid volt a fejlődés a most elmúlt évben, amikor január 1-én 3122 készüléket kimutató főposta december 23-án jelenti, hogy

1929 karácsonykor Szegeden
5075 legitim rádiókészülék működik.

Ötven hijján tehát kétezer állomással szaporodtak Szegeden egy év alatt a rádió előfizetők, csaknem megduplázva az éveleji számot. A gyors szaporodás azonban még nem matatja egyúttal a rádió elterjedését is. Százharmincezer főnyi lakosságra nem túlságosan sok az ötezer rádió. Átlagban tehát minden huszonhat emberre jut egy rádió Szegeden de tekintettel arra, hogy egy készüléket 3, 4, 5, 6 és többtagú család is hallgat, az átlagot lecsökkenthetjük húsz főre, ami még mindig elég kedvezőtlen arányszám. De ez is, mint annyi sok minden, a súlyos gazdasági viszonyokkal magyarázható. Amig a rádióberendezéseket nem lehetett részletre kapni, addig nagyon csekély számban emelkedett a rádióberendezések száma.

A részletfizetések

azután alaposan megváltoztatták a helyzetet. A legszegényebb ember is könnyebben hozzájuthatott a rádióhoz és innen kezdve azután a fejlődés tempója egyre gyorsabb lett. A mai gazdasági viszonyok mint mindenben, rádióban is érezteti a nehéz és nyomasztó helyzetet. Ennek illusztrálására elég, ha az alábbi jellemző adatokkal világítjuk meg, hogy hányan, és kik tartanak rádiót Szegeden.

kereskedő és iparos                 1688
kisbirtokos, őstermelő, földműves    230
értelmiség, szabadfoglalkozás
(orvos, ügyvéd, tanár, tisztviselő)   2226
munkás                                440
diákok                                 210
intézetek                               28
nyilvános helyiségek
(klubok, éttermek, kávéházak stb.)    49
magánzók                              204
------------------------------------------
összesen                              5075

Még sokkal érdekesebb képet mutat azonban a statisztika akkor, ha ezt az 5075 készüléket a lámpák száma szerint osszuk fel, amiből tökéletesen kiviláglik, hogy milyen szegények vagyunk,

Detektoros készüléke van:
kereskedőnek és iparosnak           1076
kisbirtokosnak, földmivelőnek          103
értelmiség, szabadi'oglalkozásunak   1138
munkásságnak                          361
tanulóknak                             132
intézeteknek                              1
magánzóknak                            84
-----------------------------------------
összesen                              2895


detektoros készülék, vagvis az összes előfizetőknek közel hatvan százaléka csak a legkisebb teljesitmémjű rádiókészüléket tudja üzemben tartani, mert az a legolcsóbb. A kereskedőnek, vagy iparosnak, az értelmiségnek is jóval több mint a fele kénytelen detektoros készülékkel megelégedni, a munkásságnak nyolcvan százaléka nem tud más
készüléket venni.

Eqy lámpáskészüléke van:

kereskedőnek és iparosnak          129
kisbirtokosnak, őstermelőnek         32
értelmiség, szabadfoglalkozásunk   218
munkásságnak                        23
tanulóknak                            25
intézetnek                             0
nyilvános helyiségeknek               9
magánzóknak                         54
-------------------------------------
összesen                             490


Két lámpás készüléke van:

kereskedőnek és iparosnak          122
kisbirtokosnak, földművesnek         23
értelmiség, szabadfoglalkozásnak   350
munkásságnak                        25
tanulóknak                           24
intézeteknek                          2
nyilvános helyiségeknek              13
magánzóknak                         34
---------------------------------------
összesen                            593


Háromlámpás készüléke van:

Kereskedőnek és iparosnak              179
kisbirtokosnak, földművesnek             41
értelmiségnek, szabadfoglalkozásának  366
munkásságnak                            13
tanulóknak                                15
intézeteknek                               8
nyilvános helyiségeknek                   10
magánzóknak                             14
------------------------------------------
összesen                                 646


Négy lámnás Készüléke van:

kereskedőnek és iparosnak              103
kisbirtokosnak, földművesnek             19
értelmiségnek, szabadfoglalkozásunak   111
munkásságnak                              5
tanulóknak                                 6
intézeteknek                             14
nyilvános helyiségeknek                  12
magánzóknak                              7
-------------------------------------------
összesen                                277


Öt lámpás készüléke van:

kereskedőnek és iparosnak             52
kisbirtokosnak, földművesnek            1
értelmiségnek, szabadfoglalkozásnak   69
munkásságnak                            1
tanulónak                                0
intézeteknek                            3
nyilvános helyiségeknek                 4
magánzóknak                             0
-------------------------------------------
összesen                              130


Hal-hét-nyolc lámpás készüléke van:

kereskedőnek és iparosnak              17
kisbirtokosnak, földművesnek             0
értelmiségnek, szabadfoglalkozásunak   25
munkásságnak                             0
tanulónak                                 0
intézetnek                                1
nyilvános helyiségnek                      1
magánzóknak                              0
--------------------------------------------
összesen                                44

Van tehát:

detektoros készülék         2895
1 lámpásos készülék          490
2 lámpásos készülék          593
3 lámpásos készülék          646
4 lámpásos készülék          277
5 lámpásos készülék          130
6, 7, 8 lámpásos készülék    44
--------------------------------
összesen                     5075


Mindenki tudja, hogy a rádió hallgatása fejében havi két pengő negyven fillért kell fizetni a postának, de azt kevesen tudják, hogy a posta a világtalanoknak, a teljesen rokkantaknak díjmentesen ad engedélyt a hallgatásra, mig iskolák és kórházak havonta egy pengő husz fillért fizetnek. Igy például a szegedi női klinika száz ágú fejhallgatóvl van felszerelve és a klinika mindezért csak egy pengő husz fillért fizet havonkint.

A rádió tehát közkincs lett, fejlődése beláthatatlan perspektívákat nyújt és már a rádió-mozi sem tartozik az álmok közé. mint ahogy rádióval akarják meghódítani a Marsot is.

-r -d.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930