A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_09_25_473p.txt

Végleges megoldás előtt áll a halasi telefon hálózat kiépítése

Az uj háromáramu kábel megszüntet valamennyi mizériát és Halason minden telefon igénylő kérése teljesíthető lesz.

A halasi nyomasztó és tarthatatlan telefonmizéríák dolgában mint ismeretes olvasóink előtt, lapunk több cikkben foglalkozott azokkal és minden alkalommal pontosan kimutattuk milyen gazdasági hátrányokat jelent a város számára az, hogy nem fud telefonhoz jutni az, akinek erre a kultureszközre feltétlenül szüksége volna, nem beszélve arról, hogy a gazdasági szempontok mellett még sok egyéb más irányú hátrányt is jelentett az, hogy Halas városa sok kis községnél is hátrább maradt telefon tekintetében.

Cikkeink hatása alatt az illetékes tényezők is fel figyeltettek erre az állapotra es így is történt, mint arról szintén beszámoltunk már, hogy komoly stádiumba terelték a telefon ügy megoldását.

Munkatársunk legújabb értesülése szerint a halasi telefonhálózat kibővítése a végleges megoldás heretébe juott, amennyiben egészen rövidesen rendezní fogják ezt a kérdést olyan formában, amely a legteljesebben megnyugtathatja azokat a köröket, amelyek számára eddig sérelmet jelentett a telefon eddigi állapota.

Illetékes helyen megtudtuk, hogy a telefon Halason a legmodernebb kábelhálózat alapján épül ki és ehhez az eszközök is - néhány jelentéktelen kivételével - meg is érkeztek, úgy hogy rövid időn belül ki fog épülni az uj telefonhálózat.

Az uj hálózatban kétszáz előfizető mámára van hely, tehát feltétlenül sokkal több még annál, amennyit egyesek eddig igényeltek.

Nagy előnye lesz az uj telefonállomásnak, hogy Halas tranzitközpont lesz, amely nagyban elő fogja segíteni a kapcsolások gyorsaságát is, azonkívül leegyszerűsíti úgy a telefonközpont, mint a közönség dolgát.

Hogy csak egyet említsünk, lesz egy vonal, amelyen Budapest felé kapcsolnak, egy másik, amelyen Budapest felől és végül egy harmadik vonalon a telefont kezelő közeg zavartalanul összeköttetésben marad a felhívandó állomással és nyugodtan előkészítheti az utána következő beszélgetést.

Ilyenformán tehát megnyugtató módon regisztráljuk azt az eseményt, hogy Halason minden panasz meg fog szűnni a telefonnal szemben.

A halasi postafőnőkség ezúton hívja fel a közönség figyelmét arra, hogy akinek telefonra van szűksége az már most jelentse be a postahivatalban, hogy a hivatalos formák betartására idő maradjon és mindenki meg kaphassa annál sürgősebben a telefonját. 

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.