A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_09_19_170p.txt

Évek óta tart már a főposta renoválása

Változtatni kell a jelenlegi helyzeten

(A Délmagyarország munkatársától.)
Nap-nap után hozza a posta a panaszos leveleket a szerkesztőségbe. A külvárosi uccák lehetetlen állapotait teszik szóvá és a legtöbből a szenvedés szava jajdul ki. De nemcsak a külvárosokban van ok a panaszra, ezer kifogásolni valót lehet találni a Belvárosban is. Itt van mindjárt a posta ügye. El lehet mondani erről az épületről: egy épület, amelyet évek óta javítanak és mégis most sincs kijavítva. Emeletet húztak rá, fúrják, faragják, átépítik, falakat döntenek le és ujakat emelnek, festenek, köveznek, malteroznak. Helyes, ha az épületet tatarozzák, de a szegedi posta épületének jelenlegi átépítése a közönség molesztálása mellett történik. Havonkint változnak a kezelési helyiségek és állandó kérdezősködésre van szükség, amíg eligazodik az ember. Két év óta gázol szemétben és piszokban a szegedi közönség. Hisszük, hogy ennyi erővel fáradtsággal és pénzzel lehetett volna már egy uj főpostaépületet építeni, amivel munkát is adtak volna a munkanélkülieknek. A közönség ma elégedetlen azokkal az állapotokkal, amelyek a főpostán évek óta uralkodnak. Megesik, vagy megesett, hogy a fél egy sürgönyt akart feladni. Gyanutlanul haladt a lépcsőn, amikor valamelyik szobából robaj hallatszott, az ablakon füstoszlop tódult ki a dolgát végzőkre, ruha, kalap, cipő bepiszkolódott. Megtörtént, hogy este 9 óra után a II. emeleten lévő gyönyörű hívatalos lyuknál kellett telefonálni. Amig ezt a gyönyörű intézményt elérte az elszánt fél, két homokbuckán kellett átgázolni, mert ott a folyosó kellős közepén, tehát a felek számára fenntartott közlekedési helyen maltert kevertek. Ezenkívül meglévő kész termeket újból alakították, egészen uj beosztást csináltak és újból átépítették az egészet.

Soha még épületet nem javítottak ilyen hosszú ideig. Amint bennünket informáltak, ezeknek az állapotoknak az a magyarázata, hogy nem generális vállalkozónak adták ki a javítási munkálatokat, hanem a posta minden aprólékos munkát külön adott ki.

Kint az uccán hasonló a helyzet. A Vár-ucca két év óta a posta építkezésének szemétlerakodó helye. A sok föld, tégla, szurkos hordó és palatörmelék szinte akadályozza a forgalmat az amúgy is szük uccában. Hosszú ideig nagy kupacokban állott a kihányt föld, tetejére egy tábla volt beszúrva: "Ez a föld ingyen elhordható!" De még azután is hosszú ideig ott volt a halom. Ezeken az állapotokon sürgősen segíteni kell.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930