A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_03_30_158p.txt

Kérek egy telefonkészüléket!

Százat meghaladja azoknak a halasi cégeknek, testületeknek és magánosoknak a száma, akik több mint két esztendő óta hiába várnak már a telefonra.

Két esztendő óta, de még hosszabb ideje is már, hogy Halason hiába kér és hiába vár telefonra az, akinek erre valóban szüksége volna.

Ha van közérdek, akkor ezek a panaszok igazán azok és feltétlen időszerű volna, hogy orvoslást találjanak.

Egészen röviden arról van szó, hogy Halas város területén összesen 76 telefonszám van és már két esztendő óta cégek, testületek és magánosok kérvényekkel ostromolják a szegedi postaigazgatóságot, hogy számukra vezessék be a telefont. Ezeket a kérvényeket az érdekeltek minden egyes esetben meg is indokolták és várták, hogy telefonügyük elintézést nyerjen.

Annál meglepőbb volt azután, hogy ezeket a kérvényeket nem intézték el kedvezően, illetve választ is küldöttek, amely úgy szólt, bogy a mostani viszonyok között, mindaddig, mig a tervezett postapalota fel nem épül, a kérés nem teljesíthető és igy telefonbevezetésére sem számíthat. Az uj posta felépítése pedig egy olyan távoli ködkép, amelyet kivárni nem képesek károsodás nélkül azok az érdekeltek, akik valóban nem luxus-célból kérik a telefon bevezetését, hanem fontos ügyeik gyors elintézése céljából.

A telefon bevezetésének elutasításánál még egy ok vezette a postaigazgatóságot és pedig az, hogy a mostani viszonyok között csakis kábelépítéssel lehetne megoldani ezt a kérdést. Kábelépítést pedig szintén azért nem akarnak kezdeni, mert sokba kerül és az esetleges postapalota felépítésénél anyagi nehézségbe ütközne annak átszerelése.

A legérdekesebb pedig mégiscsak az az értesülésünk, hogy a mostani postahivatal helyisége kicsi egy nagyobb telefonközpont befogadására, különösen nem olyan mértékű nagyobbitásra, mint amelyet az jelentene, ha valamennyi kérvényező kérésének eleget tennének.

Ma tehát az a helyzet, hogy a postaigazgatóság uj postapalota építésén gondolkozik és mig azt nem oldják meg, marad minden a régiben.

Ma pedig telefon nélkül el sem képzelhető a kereskedelem, de az egyesületek és igen sok magános fél sem és különösen akkor, amikor a telefon a postának tulajdonképen legrentábilisabb bevételi forrása, különös, hogy a posta ilyen könnyedén kezeli ezt a nagyon fontos kérdést.

A halasi érdekelteknek egyébként ebben az ügyben bent fekszik egy memoranduma a kereskedelemügyi miniszternél, de innen is hasztalan várnak
már hosszú idő óta elintézést vagy valamilyen formában való megoldást.

Összehasonlitásképen egyébként nagyon érdekes, hogy az ország sok más részén, ahol jóval kisebb területű és lényegtelenebb fontosságú helyek vannak, mint Halas, sokkal több telefonszámuk van és mindezeket minden nehézség nélkül kapták meg.

Egyebekben megtudtuk azt is, hogy az egész országban nincs még egyetlen hely, ahol ilyen különös és furcsa helyzet volna telefon téren és ahol ennyi nehézséggel kellene megküzdeni a közönségnek.

Halas telefont váró közönsége között kialakult már az a vélemény is, hogy
nem volna eredmény nélkül való közbelépés az sem, ha a város hivatalosan is magáévá tenné ezeket a panaszokat és szintén csatlakozna a telefonkérő nagyközönség támogatására, mert ez a város fejlődésének és kultúrájának érdekében álló volna.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.