A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_02_13_103p.txt

Rádió

Hogyan kell a rádiót kezelni.

Az amatőr nagyon könnyen megállapíthatja, hogy ő maga állitja-e elő a zavaró rezgéseket (fütyülést), vagy pedig más állomás zavarja a vételben. Ha ugyanis magának a rádióamatőrnek a vevőkészüléke fütyül, a hangoló alkatrészek (kondenzátorok) mozgatásával egyidejűleg változik a fütyülő hang magassága is. Ilyen esetben a készüléken visszacsatolással (Rückkoplung), vagy a (Reaktion-nal) megjelölt gombot, vagy mozgatható részt addig kell jobbra, vagy balra mozgatni, amig a hangoló alkatrészek forgatásával fütyülést már nem kapunk. De elkerülhetjük a zavaró fütyülést ugy is, ha minden rádiós akár magán a készüléken, akár egy külön papírlapon feljegyzi magának pontosan, hogy az egyes adóállomásokat előzően mily fokon találta meg. A következő alkalommal először a hangoló tekercseket állítja be erre a fokra és csak ennek megtörténte után változtatja a visszacsatolást addig, amíg füttyhangot nem kap és a vétel torzítás nélküli lesz. Ha pedig véletlenül mégis erősen (szorosan) csatol vissza (fütyülne a készüléke) ne maradjon meg ennél az állomásnál és ne a hangoloberendezést forgassa, mert ezzel erősen zavar más berendezéseket, hanem rögtön állítsa vissza a visszacsatoló részt addig a pontig, amig a füttyhang teljesen el nem tűnik és az adóállomást tisztán nem hallja. Egyébként a posta rádióosztálya (telefon 503.) minden kérdésben felvilágosítással szolgál.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930