A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_08_14_401p.txt

Még ebben az évben kibővítik a halasi telefonhálózatát

A telefonhiányból eredt panaszok megszüntetését lapunk több cikke segítette elő

A Helyi Értesítő több ízben megemlékezett már arról a mind tűrhetetlenebbé váló állapotról, hogy Halason nem képes telefonhoz jutni az, akinek valóban nagyon fontos ügyben szüksége volna rá.

Az érdekeltek sokszor kérték beadványokban és kérvényekben érvekkel alátámasztva, hogy részükre a telefont adja meg a posta, de ezek
a kérvények mindvégig sikertelen akciók voltak.

Néhányszor ígérethez jutottak ugyan a kérvényezők, de ebbői se lett semmi, mert megvalósulásra mind a mai napig nem került sor.

Most egészen váratlanul fordulat állott be az ügyben, amennyiben. (munkatársunk illetékes helyen úgy) értesült, hogy a halasi telefonhálózatot még ebben az évben ki fogják bővíteni és ez azért látszik valószínűnek, mert a kereskedelmi miniszter 22 ezer pengőt bocsájtott erre a célra a szegedi postaigazgatóságnak rendelkezésére. Ezt a fordulatot kétségtelenül lapunk nagyban elősegítette.

A szegedi postaigazgatóság a szükséges kábeleket és kábelaknákat már meg is rendelte és igy minden remény meg van arra, hogy a hálózat kibővítése a tél beállta elölt megtörténik.

Ez az újabb alakulása a telefonforgalomnak, megnyugvást kelt minden bizonnyal a város köreiben mert Halas az egész ország legelhanyagoltabb helye volt telefon tekintetében.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.