A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_12_25_634p.txt

A halasi posta forgalma tiz százalékot emelkedett az 1928 évi forgalomhoz képest

Nagyvárosias munkát végez a halasi posta 

A posta a maga nagyszabású technikai és adminisztrációs munkájával, kétségtelenül erős munkát végez és ez a munka elismerésre méltóan reprezentálja itt Halason is azt a jó véleményt és hitet, amelyet világszerte ismernek nemcsak szakemberek, de a nagyközönség is, hogy a magyar posta preciz munkája messze felülmúlja egész Európa postáinak hírét.

A postai intézmény az idők múlásával lassan minden életmegnyilvánulás felé ügyesen terjeszkedett annyira, hogy a posta iránti bizalmat a legteljesebb mértékben elérte, és a mely bizalom biztosítja a postának, hogy a közönséggel harmonikusan működjön együtt.

Olvasóközönségünkre nézve nem lehet közömbös az, hogy milyen munkát fejt ki a halasi postahivatal és ezért munkatársunk illetékes helyen beszerezte a halasi posta statisztikáját, mint olyat, amelyből leghívebben lehet tájékozódni és eligazodni a rengeteg munkatömeg komplexumában.

A halasi posta 1929. január 1-től a következő felvételeket eszközölte.

Ajánlott küldeményeket felvettek 39 ezer 226 darabot, értékleveleket 684 darabot, betétcsomagot 28-at, csomagot 46-ot. Rendes egyes felvételnél 17 ezer 862 csomagot.

A pénzfeladás 24 ezer 269 esetben történt, összesen 1 millió 480 ezer 455 pengőt adtak fel. Postai takarékkönyvekre 184 esetben fizettek be 12 ezer 469 pengőt. Csekkbefizetést 56 ezer 293-szor teljesítettek. A befizetett összeg 6 millió 883 ezer 434 pengő volt.

Közönséges levélpostai küldeményt Halason felvettek 516 ezer 464 darabot. (Itt lehetséges bizonyos differencia, mert a közönséges levelek számát nehézkes volna pontos statisztikába foglalni.)

Kézbesítések a postahivatalban :
Ajánlott küldemények: 13 ezer 121. Értéklevelek és értékdobozok: 165.
Betétcsomagok: 26. Kézicsomagok: 52. Rendes csomagok: 6 ezer 380. Postai megbízási okmányok: 146. Postautalványok: 4 ezer 311 darab, 438 ezer 877 pengő összegben. Postatakarék és csekk kifizetések 1 millió 354 ezer 412 pengő értékben történtek. Közönséges levélpostai küldeményt 311 ezer 110 darabot kézbesitettek ki. Házhoz kézbesítettek: 22 ezer 491 ajánlott levelet, 866 értéklevelet, 42 betétcsomagot, 107 kézicsomagot és 32 ezer 547 rendes csomagot. Postai megbízási okmányt 938-at. Postautalványon érkezett pénzt 852 ezer 577 pengő összegben, mig postatakarék és csekk-kifizetést 766 ezer 942, pengő összegben.

Közönséges levélpostai küldeményt házhoz 503 ezer 726 darabot kézbesítettek ki. Atrovatoltak Halason 2 ezer 957 ajánlott küldeményt, 290 értéklevelet és csomagot, 4 ezer 94 sommás csomagot és 452 ezer 628 közönséges levelet.

Átrakás történt a pályaudvaron 10 ezer 808 kézi csomag és 43 egzer 745 sommás csomag. A posta ezenkívül felvett 7 ezer 412 táviratot. Átmenő tranzit távirati forgalma 7 ezer 186. Kézbesítettnél 8 ezer 826 távirat, 1 ezer 553 express levél és más küldemény és 217 távbeszélő meghívás.
Express csomagot 368-at kézbesítettek ki.

A távbeszélő forgalma is óriási méretet ért el. A postahivatalban volt helybeli beszélgetés 34, vidéki beszélgetés 1 ezer 678. Más telefonbeszélgetés 40 ezer 143 esetben folyt. A telefonelőfizetök száma: 78.

Ebből a bár száraz, de nagyon szemléltető statisztikából élénken kitetszik az a tény, hogy a halasi posta, egészen nagyvárosias forgalmat ért már el.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.