A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_01_26_221p.txt

Ötévi fegyházra itélték a röszkei postarablás tettesét

24 rendbeli lopást követett el Gáspár százados merénylője

(A Délmagyarország munkatársától.)
A szegedi törvényszék Vild-tanácsa pénteken tárgyalta a röszkei postahivatal betörőjének bünügyét, aki - mint még emlékezetes - menekülése közben súlyosan megsebesítette Gáspár József vámőrszázadost. Ifj Wandlik Mihály ellen az ügyészség egyrendbeli rablással párosult szándékos emberölés kísérlete és 24 rendbeli lopás címén emelt vádat.

A vádlott 21 éves fiatalember, alig hallható hangon beszél. Fiatalkora ellenére már többször volt büntetve. Amikor legújabb bűncselekményét elkövette, szökésben volt. Künn kóborolt a szegedi tanyák között és lopásból tartotta fenn magát. Bujkálása közben vetődött el Röszkére. A mult év augusztus 24-én este kíváncsiságból benézett a postahivatalba, ahol csak a postamesternő dolgozott. Este kilenc óra után Wandlik ismét megjelent a posta előtt. Látta, hogy az ajtók zárva vannak, amire álkulccsal kinyitotta a posta ajtaját és behatolt a hivatalos helyiségekbe. Wandlik munkája azonban nem sok eredménnyel járt. A posta helyiségeiben csak 10 pengőt és néhány apró tárgyat talált. A sovány zsákmány végül is annyira elkeserítette, hogy felnyalábolt két postacsomagot és néhány darab ajánlott levelet, amelyeket azonban menekülése közben eldobált.

A betörő gyertyafény mellett dolgozott. A posta helyiségeiből kiszivárgó világosság feltűnt a községben. Jelentették a postamesternőnek, aki a községi orvosnál tartózkodott.

Ugyan itt hallgatták a rádiót Zakár Zoltán gyógyszerész és Gáspár József vámőrszázados is, akik azonnal átrohantak a postára. Amikor odaértek, a betörő már távozni készült. Zakár gyógyszerész igazolásra szólította fel a betörőt, aki azonban azt megtagadta és fenyegetőleg a hátsó zsebébe nyúlt.

- Vigyázz, mert lőni akar! - Kiáltotta el magát Zakár gyógyszerész, amire Gáspár százados ráugrott a betörőre és hátulról lefogta. Wandlik Mihály erre revolverét előrántotta és elsütötte. A Frommer-fegyver golyója Gáspár százados lágyékába fúródott, aki azonban nem vette észre sérülését és tovább viaskodott a betörővel. Zakár gyógyszerész Gáspár százados segítségére sietett és látszólag sikerült is a betörőt ártalmatlanná tenni. Közben Gáspár százados összeesett, a közelben lévők segítségére siettek és ezt az alkalmat használta fel Wandlik arra, hogy megszökjön. Menekülése után véresen, sebesülten kóborolt a határban, míg végre elfogták.

Ifj. Wandlik Mihály a pénteki főtárgyaláson mindent beismert. Még kifogásokat sem tett a vádirat ellen. A kihallgatott tanuk és sértettek mindenben igazolták a vádat, ami után a törvényszék kihirdette ítéletét.

A törvényszék Wandlik Mihályt ötévi fegyházra itélte és ugy rendelkezett, hogy a vádlott büntetésének jogerős kitöltése után dologházba kerül. Elitélte a törvényszék a vádlott orgazdáit is és pedig Baumann Józsefet egyhavi, Baumann Józsefnét 14 napi fogházra.

Az ítélet ellen dr. Balázs Sándor ügyész felebbezést jelentett be, mert a törvényszék a vádlottat csak rablással párosult súlyos testi sértés címén mondotta ki bűnösnek, nem pedig szándékos emberölés kisérlete cimén.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930