A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1866_03_11_116p.txt

Kisebb mennyiségü áruczikkeknek postauton, vámkezelés nélkül a külföldre küldhetése.

A magas cs, kir. pénzügyi miniszteriumnak mult évi november 12-én 52820. szám alatt kelt rendelete folytán, a magas cs. kir. kereskedelmi és népgazdászati miniszterium hozzájárultával elhatároztatott, hogy áruküldemények, melyek 5 vámegyleti fontot felül nem haladnak, a posta utján minden vámkezelés, következőleg a mennyiben kiviteli vám-illetékeknek alávetve vannak, azoknak befizetése nélkül a külföldre szállíttathatnak.

Pesten, febr. 5. 1866. - A cs. kir. postaigazgatóságtól.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1865   <<   1866   >>   1867