A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1866_03_25_144p.txt

Postaszerzödés Ausztria és Oroszország között.

A bécsi hivatalos lap közli az Ausztria és Oroszország között 1866. febr. 9. (január 28.) kötött postai szerződést, melyet Ő Felsége 1866. febr. 23-dikán hitelesített Budán. E szerint a levelek dija az orosz és ausztriai postaterületen következőleg állapittatott meg: Az orosz postakerület és Ausztria szomszéd tartományai között, nevezetesen Galiczia, Bukovina és Szilézia nyugati részében egy egyszerü bérmentett levélért 10 ujkrajczár, egy egyszerü bérmentetlen levélért pedig 15 ujkrajczár a dij. Az orosz posta és Ausztria többi részei, valamint a német postaegylet mindazon országai között, melyek az osztrák birodalmon keresztül küldik levelezéseiket Oroszországba, a dij egy egyszerü bérmentett levélért 20 ujkrajczár, egy bérmentetlen egyszerü levélért pedig 30 ujkrajczár.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1865   <<   1866   >>   1867