A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1866_08_19_399p.txt

Az Oczeán alatti távíró sodrony.

Valentia (Irland) és Queenstown (É.-Amerika) közt az Oczeán szélessége csak 1640 angol mérföld (1 ang. m. 840 öl), de 6-7 ezer lábnyi mélységek vannak, melyek "elnyelik a drótot", pedig a drót több egymástól elszigetelt s guttaperchával bevont sodrony, melynek ang. mérföldenkinti súlya közel egy tonna (20 vám-mázsa). Az Oczeán alatti táviró sodrony hosszának tehát 2,500 ang. merföldnyinek s ugyanennyi tonnányinak kell lenni; legalább ennyi volt az első, melyet 8 év előtt fenékre eresztgettek, de mely csakhamar haszonvehetlen lett. Egy ily távíró sodrony fenékre eresztése tehát nagy, költséges és veszélyes munka, kivált a tengeralatti folyamok s mélységek fölött, hol a drót gyorsan sülyed s kivált ha fenn a tenger nyugtalan, könnyen elcsavarodik, megszakad, mint történt egy ízben a másikkal; de a tenger néma lakosai sem igen kímélik ezt, s ha egy öreg czethalnak kedve volna, farkát beleakasztani, bizonyosan elszakítaná, a czápa elharaphatná, a fürészhal elfürészelhetné stb. Szóval, tömérdek bajjal jár ezen munka, bár aztán szép dolog megkérdezni: "mit csináltok a túlsó parton?" s a kormány m. e. 200 ezer ftot fizet évenkint ilyen drótos társulatnak az ő sürgönyeiért. - Az első sodrony, mint említettük, szerencsétlenül járván, a második sodrony leeresztése jul. 27-én szerencsésen bevégeztetett, s most ismét mondhatja az angol: "küldjétek nekem egy szikrát Amerikából!" - a szikra átjön az Oczeán fenekén s az angol szivarra gyújt vele. Csakhogy ez kissé drága szikra; most minden szó ára egy font sterling s 20 szónál kevesebbet el sem fogadnak; 5 perez alatt m. e. 50 betűt küldenek át. Ez természetesen lassabban megy, mint gondoltuk, mert egy állomás is van a középen, de mégis oly gyorsasággal és oly csodálatos módon, hogy Kolumbus Kristóf idejében könnyen megégették volna az embert, ha ily emberi cselekvények lehetőségét komolyan állítani merte volna.

- k. l.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1865   <<   1866   >>   1867