A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1866_12_23_626p.txt

Rablás.

Folyó hó 2-kán az Ipolyság és Vámos-Mikola felől Szobra menő postát esti 8 órakor kirabolták. A kocsist leütötték, s hivatalos és magánpénzt 1900 frtot vittek el. A tetteseket még nem sikerült kinyomozni.


-----------------------------------------------------------


Hosszú távirat.

A tengeralatti távirdán sürgönyzött leghosszabb távirat eddig az volt, melyet a washingtoni kormány intézett párisi követéhez. E hónap első napjaiban küldetett, 4000 szónál többől állt, perczenkint körülbelől 7 szót sürgönyöztek s igy az egész távirat sürgönyzése mintegy tiz órát vett igénybe. A sürgönyzési dij 2000 fontnál többet tett.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1865   <<   1866   >>   1867