A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1889_07_21_474p.txt

A táviró és telefon a fővárosban.

A főváros távírda forgalma a múlt évben az előző évhez képest- a feladott és érkezett sürgönyöket együtt véve - 33 ezerrel emelkedett. Feladtak ugyanis a múlt évben 685,002 sürgönyt s 653,420 sürgöny érkezett. A sürgönyökért járó bevétel 447,051 frt 23 krt tett ki. A feladott sürgönyök száma az utolsó három évben fokozatosan csökkent. Ennek okát a telefon nagyobb elterjedésében kell keresnünk. A telefonhálózat létesítése óta majdnem teljesen elmaradtak azok a sürgönyök, melyek a főváros belső részeiből a külső részekbe küldettek. A forgalom legnagyobb augusztus hóban volt, legkisebbb pedig a téli hónapokban, különösen deczemberben és februárban.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1888   <<   1889   >>   1890