A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1889_11_10_737p.txt

A fonográf.

Waugemannt, Edison képviselőjét, ki most Bécsben jár és ott Edison legújabb találmányát, a fonográfot bemutatja, Puskás Tivadarnak, a budapesti állami telefonhálózat igazgatójának sikerült megnyernie, hogy Budapestre is eljöjjön és a fővárosi telefon-előfizetőknek bemutassa a fonográfot minden részletében. Wangemann szombaton és vasárnapon fogja a fővárosban megtartani mutatványait.

Bécsben e hó 3-ikán a fonográfot Wangemann a királynak is bemutatta. Ő felsége nagy érdeklődéssel hallgatta a magyarázatot. Wangemann azt is mondta, hogy Edison már levelezései egy részét fonográf által végzi ; abba beszél bele, s a viasz hengereket küldi el levél helyett, melyek aztán a fonográfba illesztve, Edison saját szavaival mondják el az üzenetet. Wangemann ezután azt a viaszhengert helyezte a gépbe, melybe a német vasúti ezred zenekarának négy embere Berlinben ezelőtt három héttel belejátszotta az osztrák himnuszt. A király csodálkozással hallgatta a fonográfból jövő melódiákat s midőn ezek elhangzottak, az apparrátusból ez a kiáltás tört hirtelen elő;  "Ő felsége Ferencz József király hurrá !" Nyomban rá ugyanarról a viaszhengerről felhangzott a Radeczky-induló. Ezután a király egy zongoradarabot hallgatott végig, melyet Chelius hadnagy Potsdamban a német császár előtt játczott bele a fonográfba. A következő darab egy trombita-szóló volt, mely igen tisztán és világosan hallatszott. Wangemann egy kis tölcsért illesztett a készülékre s a trombitahangok betöltötték az egész termet. A király ezután beszédet kívánt hallani Wangemann más hengert tett a fonográfba s miután a király a hallócsövet füléhez illesztette, igy szólt: "Hisz ez Sonnenthal, tisztára ráismerek a hangjára!" Wangemann kérdésére, hogy kivánja-e Bismarck hangját hallani, a király igennel felelt s ennek hangjára is rögtön ráismert. Miután a király még egy dalt hallgatott végig, melyet Papier Róza operaénekesnő énekelt a fonográfba, az előadás véget ért. A király rendkívül meg volt elégedve a produkczióval s igy szólt Wangemannhoz: "Ez kitűnő, csodálatra méltó találmány, a fonográf hihetetlenül jól működik." Wangemcmn Edison megbízásából átadott a királynak egy fonográfot, melyet ő felsége köszönettel fogadott.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1888   <<   1889   >>   1890