A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1889_11_17_754p.txt

A fonográf Budapesten.

Waugemann, Edison képviselője a múlt héten Budapesten is bemutatta a fonográfot. Először egy meghivott társasággal ismertette meg Edison csodálatos találmányát. Ott volt Wekerle pénzügyminiszter is, Báth Károly főpolgármester, Gerlóczy alpolgármester, számos képviselő, a nemzeti színház több tagja, Blaha Lujza asszony, ki bele is énekelt a fonográfba, valamint Odry Lehel, mig Ujházy és Vízvári .szavaltak. A fonográf jelen szerkezetében négy perczig tartó éneket vagy szavalást képes befogadni. Berkes bandája is játszott. Mindenkit meglepett, mily tisztán adja vissza a hangokat és a zenét az egyszerű kis gépezet, melyet villamos erő hajt. E hó 8-ikán este a Budapesten átutazott gr. Bismarck Herbert, a német kanczellár fia, ki a "Hungária" fogadóban volt szállva, ugyanott, hol Wangemann, szintén meghallgatta a fonográfot. Másnap Puskás Tivadar, a budapesti telefon hálózat igazgatója a telefon előfizetőinek szerezte meg azt az örömet, hogy a fonográfot hallgassák. A "Hungária" fogadó alsó termében állították föl, s egyszerre hatot bocsátottak be, kik a halló csövekkel állták körül a fonográfot. De a csövek használata nélkül is lehet hallani, azonban gyöngébben. A fogadó körül a mutatványok alatt annyi közönség gyűlt össze, hogy az épület valóságos ostrom alatt állt. A folyósok, az utcza el volt lepve. A fogadót meg sem lehetett közelíteni. Ez okozta azután, hogy a fogadó bérlője a további mutatványokat nem engedte meg. Wangemann azonban még egyszer eljön Bécsből Budapestre, s belépti dijak mellett, a mentő társulat javára tart mutatványokat a fonográffal.


-----------------------------------------------------------


A királyné postagalambja.

Zárából jelentik: Sebenico mellett Eogosniczában egy paraszt galambot lőtt, melynek nyakán levelet talált. Nem tudva ezzel mit kezdeni, bevitte Sebenícoba a kerületi kapitánysághoz. A kapitány nem értette a magyarul irt levélke tartalmát s csak napok múlva tett róla jelentést a zárai helytartóságnak. Itt aztán kitudódott, hogy a postagalamb a polai haditengerészet idomított galambjai közül való volt s midőn a királyné Korfuba hajózott, magával vitte a Miramar-yachtra, hogy a sik tengerről üdvözletet küldjön Mária Valéria főherczegnő számára a polai táviró-hivatalba, honnét az rögtön Gödöllőre lett volna megsürgönyzendő. A rogosniczai puskás miatt ez a sürgöny persze megkésett.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1888   <<   1889   >>   1890