A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1889_09_29_637p.txt

A levelező-lap jubileuma.

Szept. 25-ikén volt húsz éve, hogy a postán levelező-lapokat lehet használni. Gorove István akkori kereskedelmi miniszter léptette életbe ez intézményt, melyet a posta-kongresszusok már azelőtt megvitattak, de gyakorlati alkalmazása késett. A magyar kereskedelmi minisztérium fölkarolta az eszmét, s a levelezőlap egyszerre jött forgalomba 1869-ben, szept. 25-ikén. A következő évben Poroszország is elfogadta. Angliának és : az Egyesült-Államoknak 1873-ban volt az első levelező lapja; Olaszországnak 1874-ben; 1878 óta pedig az egész világ használja.


-----------------------------------------------------------


Telefon Bécs és Budapest közt.

A Bécs és Budapest közti telefon-vonal munkálatai már annyira előhaladtak, hogy az első meszeszólási kísérleteket már okt. 10-ike és 15-ike közt teszik s igy a vonalat október vége felé átadhatják a forgalomnak. A telefonozók számára uj tárgyat találtak föl, melynek segélyével az ember telefonozás közben a kezeit szabadon használhatja s a kapott értesítést mindjárt le is írhatja. Az uj találmány nem más, mint egy sisak, melynek két oldalához a telefon  hallgató tölcséreit oda lehet erősíteni. Az uj találmány gyárosok, kereskedők, hirlapirók és más olyan egyének számára, a kik a telefont gyakran kénytelenek igénybe venni, nagyon hasznos eszköznek ígérkezik.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1888   <<   1889   >>   1890