A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1880_01_24_3p.txt

HÍREK

Új posta.

   Bács-Bodrogh megyébe kebelezett Piros községében f. é. január hó 16 án uj postahivatal lépett életbe, melynek forgalmi körébe csupán Piros község tartozik. Ezen uj postahivatal az újvidéki m. k. állami postahivatallal naponkénti gyalogküldöncz póstajárat által nyert összeköttetést.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1879   <<   1880   >>   1881