A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1880_03_28_3p.txt

HÍREK

- Adalék a nöemanczipáczióhoz.

A posta- és távirdaszolgálatban tudvalevőleg már régóta alkalmaznak nőket is hivatalnokokul. Most a pénzügyminisztériumban is fognak nőket alkalmazni, az említett minisztérium központi pénztáránál fognak e nőhivatalnokok működni, épen úgy, mint ez a párisi Rothschildház pénztáránál történik, a hol e reform életrevalónak bizonyult. Egyelőre 13 helyet fognak fokozatosan nőkkel betölteni s ezek működése már áprilisban megkezdőink.

E reformot, mely a pénzügyminiszteri hivatalnokok közt nagy szenzácziót kelt, Buzetzky miniszteri tanácsos inditványozta.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1879   <<   1880   >>   1881