A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1880_02_29_136p.txt

Mennyi hírlap van a világon ?

A "Times" szerint most a föld kerekségén 23,290 újság jelenik meg. Ebből 13,600 esik Európára, és pedig 3778 Német-, 2509 Angol-, 2000 Franczia-, 1226 Olaszországra, 1200, Ausztria-Magyarországra, s 500 Oroszországra, Ázsiának 388, Afrikának 50, Amerikának 9129 lapja van.E számok valódiságáért persze a "Times"-ra kell hárítanunk a felelősséget.


-----------------------------------------------------------


Posta-bál.

Dr. Stephán berlini főpostamester eredeti bált rendezett a farsang végén. A lépcsőkön, az udvari ünnepélyeken szokásos szolgák vagy disz-őrök helyett postakocsisok állottak díszruhában, kik - az ostorral tisztelegtek. A kotillon a legnagyobb meglepetéseket hozta. Észre lehetett venni, hogy a posta- és távirda-főnöknél van az ember. Igy pl. a terembe egy teljesen fölszerelt postakocsi hajtott be; majd meg egy hatalmas távirda-pózna körül járták a tánezot. Egy levélszekrényből, milyent az utczasarkokon látni, leveleket osztogattak, melyek durranó czukorkákat tartalmaztak. Volt egy villanyos világitó-torony, mely csodás dolgokat müveit. Ha az igazi tánczospár érinté meg a villanyos kulcsokkal, a világító torony villanyos fényt árasztott a terembe és a pár tánczolhatott. De ha a világító torony megtagadta a szolgálatot, az illető párnak le kellett mondania. Ezen csodaműszerben egy villanyos telep működött, mely a főpostahivatal pinczéjében volt elhelyezve. A vacsora 1 óra tájban kezdődött, melyre postakocsisok trombitával adtak jelt. Az egész ünnepély, mint gondolható, igen kedélyes volt.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1879   <<   1880   >>   1881