A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1884_01_20_2p.txt

Különfélék

A bajai magyar kir. postahivataltól.

Értesítés.

A nagyméltóságu m. kir. közmunka- és közlekedési Minisztériumnak f. év deczember hó 17-én 36,590. sz. alatt kelt magas leirata szerint folyó év jannár hó 16. tól az áruforgalmi statistika a postai csomagokra is kitorjesztetik.

Felkérik tehát a t. közönség, miszerint az Ausztriába, külfőldre, és a megszállott tartományokba szóló szállítmányoknál a tartalmat tüzetesen még pedig a postahivatalban kifüggesztett kimutatásban felsorolt műszavak szerint megjelölni szíveskedjenek.

Az említett országokból beérkezett küldemények hasonló eljárás alá esnek, melyek tartalmáról a postahivatal fog meggyőződni, kétely esetén a csomagok hivatalosan fognak felbontatni.

Baján, 1884. jauuár hó 15-én.

Manhold István,
postahivatali főnök.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885