A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1884_02_17_3p.txt

Statisztika.

(Részlet a cikkből...)

A társadalom előrehaladásának vagy visszamaradásának legvilágosabb tükre azon eredmény, a melyet működéséről egy egy statisztika képében feltüntetnek. Az egyszerű számok a leghívebb kifejezői, jellemzői a korok felfogásának, szellemének is. Részrehajlatlan bíró a statisztika, mely önzetlenül, elfogulatlanul ítél minden felett, dicséri a jót, és korholja a rosszat. Aki a számokból olvasni tud, az kimagyarázhalja magának a mai kor szellemét is. Alább közlünk három statisztikai kimutatást, egyik érdekesebb a másiknál.

Az első a m. kir. posta forgalmát tünteti fel.

A közlekedési minisztérium által nemrég közzétett kimutatás szerint, a magyar posta szállított :

1868 évben 32.200,000 levelet, 13.000,000 hírlapot
1878   "    88.040,000   "       34.740,000   "
1880   "    98.160.000   "       36.024,000   "
1882   "   135.447,000   "       41.310,000   "

Ezen számok azt bizonyítják, hogy Magyarországon az emberek ma sokkal többet írnak és olvasnak, mint annak elölte. Míg t. i. a népesség 1808 óta alig 1% kal emelkedett, a levelezések száma négyszer, a hírlap olvasó közönségé háromszor akkora mint volt, s évről évre emelkulik.

A pénzforgalom feltüntetésére közöljük, hogy hazánkban 152.220,000 frtot tett a postautalványok összege 1882 ben.

Bármint fejlessze is a kormány n pósta intézményt, még jövedelmet hoz az országnak, pl. 1882-ben 5 millió, 744.000 forintba került a pósta, de ugyanekkor 7.300,000 frtot jövedelmezett, tehát 1.010,000 frt tiszta hasznot hajtott.


......A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885