A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1884_03_30_209p.txt

HALÁLOZÁSOK.

Ditrói PUSKÁS FERENCZ,

   volt huszár-főhadnagy, Magyarországon a telefon-intézmény meghonosítója, élete 36-ik évében meghalt. A rokonszenves, talpig derék, müveit ember, ki férfikora teljében esett gyötrő betegsége áldozatává, a közönség hálás emlékére érdemes, mert mint az Edison-Company képviselője, nagy erélylyel, sok előítéletet leküzdve, ő alapította meg Budapesten a telefonhálózatot, melynek nagy hasznát ma már mindnyájan tapasztaljuk. Bátyja, Puskás Tivadar, ki sok időt töltött Amerikában s Edisonnal összeköttetésbe lépett, őt bizta meg az Edison-találmányok magyarországi képviseletével, a mit Puskás Ferencz kitűnően teljesített. A betegség már a múlt év tavaszán megbénitá a derék ember tetterejét. Fiatal özvegyet, született Kürthy Irma asszonyt hagyott maga után.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885