A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1884_04_20_3p.txt

Különfélék.

Hirdetmény.

A budapcst-zimonyi hajók, melyek most már naponként közlekednek folyó hó 18-tól kezdve lefelé és 19-től kezdve felfelé a levélposta közvetítésére is fel fognak használtatni. Ezen intézkedés folytán a Bécsben ma feladott levelek egy része, míg a Budapesten feladott összes levelek már a következő napon reggel 7 óra 40 perckor Bajára érkeznek és meg ugyan az nap, tehát az előbbi kézbcsitéshez képest teljes 24 órával előbb kézbesittetnek. A kézbesítést illetőleg csak annyiban áll be változás, amennyiben a levélhordók a 8 órakor érkezett postát feldolgozván 8 óra helyett 9 órakor kezdik meg az összes beérkezett posták kézbesítését.

Baján, 1884. április hó 10-én.
Manhold István, postahivatali főnök.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885