A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1884_09_28_629p.txt

A telefon erős harczot folytat,

   különösen Németországon az úgynevezett "cső-postá"-val, melynél a géppel sűrített lég továbbítja csövekben a küldeményeket. Mióta a cső-postát 1876. deezember elsején megnyitották, valóságos csodaműnek tartották, mig most a telefon vette el a dicsőségét. Azért azonban még mindig nagy használatnak örvend az előbbi. 1883-ban Berlinben és Charlottenburgban összesen 2.263,273 küldemény ment el a cső-posta utján s ebből 1.576,383 távirat, 257,880 levél és 429,110 levelezőlap. A cső-posta csöveinek hosszasága 52.42 kilométer s a szükséges lég sűrítéséhez nyolcz gépállomás van. A csőposta-szállitmányok gyorsasága másodperczenként 1000 métert tesz ki.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885