A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1922_02_28_97p.txt

Eltiltja a belügyminiszter a lapok önkényes cenzurázását

BUDAPEST, február 27.
A M. T. I. jelenti: A belügyminiszter a sajtótermékek önkényes cenzúrázása tekintetében valamennyi magyar királyi államrendőrségi kerületi főkapitánysághoz és valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez a következő rendeletet intézte:

A budapesti napilapok szerkesztői azt a panaszt tették nálam, hogy a m. kir posta által vidékre kézbesített lappéldányokat a helyi rendőrhatóság előzetes cenzúrának veti alá és csak miután a helyi cenzor a lapokat elolvasta, nagy késedelemmel bocsájtja az előfizetők, vagy a vevők rendelkezésére. Minthogy a m. kir. minisztérium a kivételes sajtóellenőrzést megszüntette, felhívom Címet, utasítsa alárendelt hatóságait, hegy a sajtótermékek önkényü cenzúrázásától és a lapok visszatartasától tartózkodjanak.

A miniszter helyett Nádassy Imre országos főkapitány.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1921   <<   1922   >>   1923
Home
Delizsánsz.