A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1922_09_16_213.txt

Kibővitik a telefonközpontot

Háromszáz uj állomásra van még hely - aztán építeni kell
- Hadirokkantak és hosszu frontszolgálat előnyben
- A kibővítés költségei az uj előfizetőket terhelik

Szegeden összesen ezernyolcszáz telefon-állomás van, ugyanannyi van már nagyon régóta. Időközben szaporodtak a hivatalok, mert komplikálódott az élet, szaporodtak a vállalatok, jött az egyetem és halomra gyűltek az uj állomásokat kérelmező elintézhetetlen akták. Az előfizetők eddigi számát ugyanis azért nem lehetett szaporítani, mert a jelenleg rendelkezésre álló kapcsolótáblákon ezernyolcszáznál több előfizetőt fizikai lehetetlenség volt elhelyezni.

Mostanában már kétszáznál is több az előjegyzett kérelmező és a központnak már régebben tervbe vett kibővítése még mindig halasztódott. Most aztán a kereskedelmi miniszter értesítette a postaigazgatóságot, hogy hajlandó a telefonközpontnak háromszáz uj állomással való kibővítését engedélyezni, hogy ha a felek a központ kibővítésével járó összes költségeket is magukra vállalják.

Miután azonban ez a kibővítés nagyon hosszú időre a legutolsó lesz, mert további bővítéshez már az épület kibővítése is szükséges lenne, azért uj állomásokat csak a leg indokoltabb és legméltányosabb esetekben közérdekből szerelnek fel. Ezért az uj előfizetőknek az igényjogosultságot is igazolni keli. Az előfizetési kérvényben - amelyben a központ kibővítésének költségét is vállalni kell - mellékelendő a megfelelő érdekképviseletnek az igényjogosultságot igazoló okmánya is. Amikor majd az uj előfizetések száma az igényjogosultságok elbírálása után ismeretes lesz és a fölszereléshez szükséges anyag ára és az egész költsége ismeretes lesz, akkor fogják kiszámítani, mennyi költség jut egy előfizetőre és akkor lehet a költségviselés tekintetében végleg nyilatkozni.

Az igényjogosultság elbírálásánál tekintettel lesznek elsősorban a hadirokkantakra, egyenlő igényjog esetén a hosszabb frontszolgálattal bíróké az előny.

A munkálatokat Kiss Jenő műszaki tanácsos vezeti és a kibővítést a közel jövőben meg is kezdik.Szegedi Napló, 1922. szeptember (45. évfolyam, 200-223. szám)1922-09-16 / 213. szám
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1921   <<   1922   >>   1923