A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1922_05_19_113.txt

Támogassuk a budapesti postások nyaraltatási akcióját

A magyar posta vezetősége lehetővé kívánja tenni, hogy a fővárosi postásoknak azon 6-15 éves gyermekei, továbbá azok a fölnőtt fővárosi postaalkalmazottak és akik minden szervi bajtól mentesen ugyan, de legyengültek, üdülésre, levegőváltozásra szorulnak, 4-6-8 hétig a vidéken jobb, erősebb táplálkozáshoz, üdítő pihenéshez jutva, fölfrissüljenek, megerősödjenek.

A mostani küzdelmes életviszonyok között elsőrendű hazafias érdek, hogy ez az akció, amely már tavaly számottevő sikert ért el, az idén még fényesebb eredménnyel végződjék. De mert a derék magyar postásoknak önként fölajánlott szűkös filléreiből táplálkozó központi postássegélyző bizottságnak mérsékelt anyagi forrásai a nemes szándék óhajtott mérvű megvalósítása elé szűk korlátot vonnak, a tehetősebb családok megértő jó szivéhez apellálva, erősen bízunk abban, hogy a magyarság a nehéz időkben is egymás baját megértve, eggyé tud forrni és az erősebb a gyengéknek támogatására siet.

Fölkérjük tehát mindazokat, akiket a sors, ha nem is bőséggel, de legalább a mostani súlyos viszonyok figyelembevétele mellett aránylag tűrhető anyagi helyzettel áldott meg, legkésőbb május hó 22-ig közöljék a hozzájuk legközelebb eső postahivatallal, vagy posta igazgatósággal, hogy hány és milyen életkorú fiú- vagy lánygyermeket, esetleg hány férfi vagy női postaalkalmazottat hány heti gondozásra, üdülésre volnának hajlandók elvállalni napi 50 koronáért, esetleg olcsóbban, vagy esetleg díjtalanul.

A nemes ügy iránt érdeklődők bővebb fölvilágositásért forduljanak valamely postahivatalhoz vagy posta igazgatósághoz.Szegedi Napló, 1922. május (45. évfolyam, 99-122. szám)1922-05-19 / 113. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1921   <<   1922   >>   1923