A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1922_05_18_112.txt

Maparország a nemzetközi telefonforgalomban.

Budapest, május 17. A MTI. jelenti:

Gazdi Jenő dr posta és távíró főigazgató Magyarországnak a nemzetközi telefonforgalomba való bekapcsolásáról ezeket mondotta a MTI. munkatársának:

- A forgalom szempontjából és főleg a gyakorlati eredmények szempontjából kétségtelenül a prágai konferencia volt a legjelentősebb, mert ez nyitotta meg számunkra újból a közvetlen táviró- és részben a telefonforgalmat a szomszédos államokkal és Oroszországgal, Németországgal, Lengyelországgal és ezek közvetitésével az egész világgal, belekapcsolva a vezetékes táviróhálózatba a rádiótáviró közlekedést, amelyet azóta fokozatosan kiterjesztettünk. A portoroséi határozatok kifejezetten hangsúlyozzák a háború előtti közlekedési állapotok mielőbbi sürgős uelyreállitásának a szükségét es erre a célra a résztvevő országok messzemenő kötelezettségeket vállaltak.

A bukaresti Duna konferenciának kereskedelempolitikai szempontból megvan az a jelentősége, hogy a dunai hajózás fokozott biztosítása alapján az áruforgalom lebonyolitását gyorsabbá, olcsóbbá és igy az egyes parti államok közt sűrűbbé, a gyorsan romló áruk szállítására alkalmasabbá tehetik.

A varsói konferencia eredményei főleg a csekk- és utalványforgalom berendezése, valamint a Lemberggel megnyitandó táviró és a Krakó, Varsó és Lemberggel megnyitandó telefonforgalom szempontjából bírnak jelentőséggel. A telefonforgalom fejlesztésére nézve már írásbeli megállapodásaink vannak a Budapest-Bukarest, Budapest-Belgrád és a Budapest-Trieszt közötti forgalorara nézve mig a Budapest-Bécs közötti telefonforgalom javulását a müáramkörök berendezésétől várhatjuk. Mindez azonban az érdekelt országok jóakaratától függ, amelyet viszont az általános politikai helyzet szab meg.Szegedi Napló, 1922. május (45. évfolyam, 99-122. szám)1922-05-18 / 112. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1921   <<   1922   >>   1923