A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_01_28_4p.txt

- Ankét a telefonmizéria ügyében.

A szegedi közönségnél már régóta sok a panasza a telefonra. Jelentős bankcégek, részvény társaságok, üzletek vannak telefonnélkül. A sajtószolgálatot, a közgazdasági életet valósággal megbénítja a helyi telefonközpont szűk volta és az interurbán-vonalak csekély száma. Ezidőszerint mintegy 300-400 telefonigénylés van Szegeden, de még egyszer akkora azoknak száma, akiknek a telefonra szükségük volna, de be sem jelentik igényüket, mert úgyis tudják, hogy hiába. Ezen az állapoton okvetlenül sürgősen segteni kell. E célból folyó hó 30-án, vasárnap d. e. 11 órakor a Kereskedelmi és Iparkamara a kamara nagytermébe telefon-ankétot hiv egybe, amelyre meghívja a város nemzetgyűlési képviselőit, a város hatoságát, a postaigazgatóságot, a tőzsdét, a bankokat, a sajtót és az összes érdekelteket. Nagyon kívánatos volna, hogy ez az ankét eredménnyel járjon és végre történjen, is valami az immár tűrhetetlen telefonmizériák megszüntetésére.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.