A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1921_06_15_190p.txt

Hírek

Fölemelik a posta, távirat és telefon tarifáját.

Demény Károly államtitkár a posta vezérigazgatója a kereskedelmi és ipari szakképviseletekkel a napokban ismertette meg a postánál, távírónál és telefonnál julius elsején életbe léptetendő pótdijak és tarifaemelések tervezetét.

A postánál a postai dijak után tiz százalékos pótdijat, a távirónál minden tiz szó után egy korona, sürgős táviratnál három korona pótdijat, az interurban telefonbeszélgetésnél 1-3 korona, sürgős beszélgetésnél 3-9 korona pótdijat fognak szedni.

Minden egyes telefon főállomás bérlője Budapesten 2000, vidéken 1000 korona egyszeri, azonfelül pedig a rendes előfizetési díjon kívül 240 korona évi hozzájárulását tartozik fizetni, amely utóbbi vidéken 120 koronára mérséklődik. Ezeken a hozzájárulási dijakon kivül tarifaemelésben is lesz részük a postát, táviró és telefont használó boldogoknak.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Delizsánsz.