A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1921_05_28_171p.txt

Hírek

- Uj rend a telefon körül

- A kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy junius hó 1-től pedig a távbeszélő előfizetés, és beszélgetési dijak julius 1-től pedig a távbeszéléssel kapcsolatos egyéb dijak kiegyenlítése a m. kir. postatakarékpénztárnál csekkszámlával bíró előfizetők részéről kizárólag a clearing átutalás utján történjék, mig a többiek a távbeszélő díj beszedőhivatal csekkszámlája javára maguk fizessék be a postahivataloknak az őket terhelő tartozást. Akinek a postatakarékpénztárnál csekkszámlája nincsen julius 1 től az interurbán forgalomban hitelre csak úgy beszélhet, ha egy havi forgalomnak megfelelő nem kamatozó biztósitékot tesz le a budapasti postaigazgatóssági pénztárnál. Folyó évi juius 1-től kezdve telefon állomást csak az kaphat, akinek van már csekszámlája, vagy nyittat a postatakarékpénztárnál.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Delizsánsz.