A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_11_11_461.txt

Panasz a telefon tárgyában.

Ma reggeli cikkünkre, amelyben a szegedi nagyarányú interurbán forgalomról számoltunk be, kereskedő körökből kaptuk az alábbi sorokat:

A telefon tárgyában Kőrössy postafőnök ur nyilatkozott ma becses lapjuknak.

Engedjék meg, hogy a kereskedők nevében mi is szóljunk pár szót. Nekünk a postafőnökség ellen igazán nem lehet panaszunk, annál több van mégis az interurbantelefon ellen. A legnagyobb baj, hogy az állami beszélgetés túlteng. Végre is a kereskedők, iparosok és pénzintézetek fizetik azokat a horribilis összegeket, amelyekből a postát és a telefont fönntartják. Teljesen jogosulatlan és indokolatlan, hogy épen ők csak kegyképen és utolsó sorban vehessék igénybe. Méltóztassanak szót emelni és emeljen szót a kereskedelmi kamara is, hogy korlátozzák az állami beszélgetéseket is a legszükségesebb mértékre. Egészen bizonyos, hogy ha szigorúan számontartartják és megrostálnák az állami beszélgetéseket, fele elmaradhatna bátran. Tessék csak ráemlékezni, hogy a bécsi magyar ház telefonját is valutaspekulációra használták föl. Ki tudja, hány ilyen visszaélés történik a közönség rovására. Tessék egy kicsit törődni a közönséggel. Hiszen kifizető dolog, mert akkor a jövedelme is megtöbbszöröződik a postakincstárnak.Szegedi Napló, 1921. november (44. évfolyam, 495-499, 450-494. szám)1921-11-11 / 461. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922