A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_05_26_4p.txt

Negyven telefonállomásra lesz szüksége az egyetemnek.

Magánállomásokat nem szerelnek le.

Csekkrendezer a posta szolgalatában.

SZEGED, május 25.
(Saját tudósítónktól.)

Nyugtalanságot keltett legutóbb a magántelefonállomások tulajdonosainak körében az a hir, hogy az egyetemnek nagyobb állomásra lesz szüksége. Mivel a postaigazgatóságnál - ugyancsak hir szerint - ilyen készlet nincs, felmerült a kérdés, vajon nem szerelnek-e le magánállomásokat erre a célra.

Felkerestük Körössy István I. osztályú főfelügyelőt, a szegedi postahivatal főnökét, aki a tárgyra vonatkozóan a következő felvilágosítást adta:

- Szó sem lehet arról, hogy magánosoktól állomásaikat elvegyük. Régóta számitok ilyen meglepetésekre és hogy biztosítsam az előfizetők állomásait, gondoskodtunk megfelelő készletről. Akár ma felszerelhetünk 25-30 állomást. Magánosok állomásaira csak végszükségben kerülhetne sor, de az ügy természete még elég időt enged a további beszerzésekre. Szerzett jogokat semmi esétre sem érintünk. Ez elv és ehhez mindenkor szigorúan tartom magam.

Junius elsejére a pénzforgalom terén nevezetes ujitás történik. A postára bevonul az angol-amerikai  rendszerű csekkforgalom olyformán, hogy azoknak, kiknek folyószámlájuk van valamely pénzintézetnél, a posta, érkezett összegeket nem készpénzzel fizeti, hanem egy bankhoz csekken átutalja, ahol a folyószámlatulajdonos a pénzét vagy átveheti, vagy számlája javára írathatja. A feladásoknál ennek megforditottja történik.

Az uj rendszert a fővárosban gyakorlatban is kipróbálták rendkívül kellemes, előnyös eredménnyel. A készpénzforgalom jelentékenyen minimálódik. A kezelés könnyű. Úgy a posta, mint a felek érdekében a tévedések elkerülhetők. Ezenkívül a posta a csekkel fizetőket a feladásnál előnyben részesiti a készpénzfizetőkkel szemben.

Természetes, hogy ez az ujitás egyelőre csak kereskedőket, vállalatokat, pénzembereket érint. Szakemberek nyilatkozata szerint a szóbanforgó reformot később kiterjesztik és beleviszik a magánéletbe is. Annyi bizonyos, hogy a nagyjelentőségű ujitás főleg a kereskedelmi forgalomnak uj irányt szab és hogy ennek nyomán kifejlődik majd a praktikus angol rendszer, melynek hiánya annyi bajnak, félreértésnek, késedelemnek volt okozója.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.