A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_11_10_459.txt

Napi ezer interurbán beszélgetés.

- Körössy postafőnök nyilatkozata a torlódás okairól -

Kereskedelmi körökben az a hir terjedt el, hogy minden cég részére naponta csak egy interurbán telefonbeszélgetést engedélyeznek. Kérdést intéztünk ebben az ügyben Körössy István postafőnökhöz, aki a következőket mondta:

- Ilyen intézkedés nem történt. Az azonban tény, hogy a budapesti vonalon olyan nagy a torlódás, hogy az előfizetők a nappali órákban egynél többször nem igen kaphatnak kapcsolást, mert a tömeges előjegyzések sorában aligha kerülnek még egyszer sorra. Olyan intézkedés azonban, amely szerint csak egy helyközi beszélgetés engedélyezhető, ismétlem, nem történt.

A postafőnök ezután érdekes adatokat közölt a telefonforgalomról és a zavarok okairól.

- Mindössze három áramkör áll a rendelkezésünkre és ez bizony nagyon kevés a forgalom lebonyolítására. A három áramkörből egy van használatban a Szegedről kiinduló beszélgetésekre, egy a budapesti hívásokat bonyolítja le, a harmadik pedig leginkább az átmenő telefonbeszélgetésekre szolgál, mert olyan beszélgetés is van elég, amikor Szeged csak közbeeső állomás. A Szegedről kiinduló beszélgetések száma naponta 400-500, az összes interurbán beszélgetések száma körülbelül ezer. A telefonforgalom Budapest felé összpntosul. Azelőtt közvetlen összeköttetésünk volt Szabadkával, Temesvárral, Araddal, Nagyváraddal, ez most megszűnt, majd minden beszélgetés a budapesti vonalon történik. És ez az oka annak, hogy már a helyközi telefonforgalom még nem érte el a békebeli méretet, a kapcsolások mégis nehézkesebbek. Régebben ugyanis megoszlottak a beszélgetések a különféle vonalakon.

- A torlódás következménye, hogy a reggel nyolc-kilenc órai sürgős előjegyzések csak a dél utáni órákban kerülnek sorra. A nappali órákban csak a dringend- beszélgetések jöhetnek számításba, más beszélgetésről szó sem lehet, csak esti időben. Naponta átlag ötven sürgős beszélgetés lemarad, az előfizető visszavonja a hívást, mert nem kaphat idejében kapcsolást. A forgalmat növeli a sok pénzváltó és banküzlet, élénk összeköttetést tartanak fönn a pesti tőzsdei körökkel, aztán több uj intézmény létesült, amelyek gyakorta használják a vonalat, például a kerületi főkapitányság. A rendkívüli forgalom miatt a beszélgetések idejét is redukálni kellett három percre. Az állami beszélgetés sem tarthat tovább hat percnél. Este már jóval kisebb a forgalom, akkor könnyen kapható kapcsolás a budapesti vonalon. Délelőtt tíztől délután hét óráig azonban óriási a torlódás. A helyközi forgalom lebonyolítására heten vannak beosztva, ebből három munkahelyen három kezelőnő dolgozik egyszerre. A cenzúra Szegeden a legcsekélyebb késedelmet sem okozza.

- Néha az anyag romlása is zavart okoz. A finom szerkezet precíz működéséhez szükséges anyagokat nehezen lehet pótolni. Még két áramkör kellene, hogy a forgalom simára lebonyolitható legyen, a fejlődésre számítva azonban még egy harmadik uj áramkör is szükség volna remélhető hogy a szükséges beruházások - legalább részben - hamarosan megtörténnek. A posta már Julius elseje óta szedi a beruházási kölcsönöket és az állandó hozzájárulásokat. Szegeden 1750 telefon-előfizető van, az ezer koronás beruházási kölcsön tehát itt egymillió hétszázötvenezer koronára rúg. Azonkívül úgy az előfizetési dijak, mint az egyes beszélgetések után szedünk mintegy tiz percent hozzájárulást, szintén beruházásokra. Ezt a pénzt teljesen elkülönítve kezeljük. Az a pár szám, ami még bekapcsolható, a hatóságok részére van fönntartva.

A postafőnök végül a legteljesebb elismeréssel emlékezett meg a telefonközpont személyzetéről, amely, úgymond, a technikai akadályokkal küzdve, igazán nagyszerű munkát végez.Szegedi Napló, 1921. november (44. évfolyam, 495-499, 450-494. szám)1921-11-10 / 459. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922