A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_12_11_38p.txt

Mindenütt kibövitik a postahivatalt, csak Szegeden nem.

Csupán egy uj kapcsolótáblát szerelnek fel a tavasszal a telefonmizériák csökkentésére.

SZEGED, december 10.

(Saját tudósítónktól.)
A fővárosi lapok legutóbbi számaiban hosszabb híradások jelentek meg arra vonatkozólag, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban elkészült az ország postahivatalainak kibővítését célzó tervezet. A tervezetben, amelyet a budapesti lapok leközöltek, fel vannak sorolva azok a városok és községek, amelyeknek postahivatalait, különös tekintettel a telefonra, az állam ki szándékozik bővíteni. A városok közül ott szerepel a tervezetben Szombathely, Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen és úgyszólván Csonkamagyarország minden városa, az egyetlen Szeged kivételével.

Mivel különösnek tartottuk, hogy éppen Szeged az a város, amelynek telefonközpontját, bár erre határozottan nagy szükség lenne, nem bővítik ki, illetékes helyre kérdést intéztünk ebben az ügyben, ahol érdeklődésünkre a következő választ kaptuk:

- A fővárosi lapoknak erről a híréről mi magunk is csak ezekből a lapokból értesültünk. Hivatalosan a postahivatalok kibővítéséről még nem kaptunk hirt, de tudjuk azt, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban tényleg foglalkoznak ezzel a tervvel, melyet a most behajtott kényszer kölcsönből és a felemelt tarifákból akarnak keresztül vinni. Lehetséges tehát, hogy ez a tervezet tényleg elkészült és az is lehet, hogy ebben a tervezetben nem szerepel Szeged, még pedig annál az egyszerű oknál fogva, mert Szeged nem tartozik azok közé a városok közé, amelynek postahivatalát a kommün, vagy az idegen megszállók tönkre tették volna.

- Azt lehetne mondani, hogy ma az összes magyar városok között postahivatal tekintetében Szeged van a legszerencsésebb helyzetben. Itt a forradalmak és az idegen megszállások ellenére sértetlenül megmaradt a postaberendezés, mig vannak hivatalok, hol az épületen kivül más berendezése alig maradt a postának. Természetes tehát, hogy elsősorban ezeket az elpusztított hivatalokat kell helyreállítani és csak akkor lehel szó az ép állapotban maradt hivatalok kibővítéséről.

- Szegedet illetőleg egyelőre csak arról van szó, hogy a központba uj kapcsoló-táblákat állítsunk be. Ezzel egy csapásra meg volna oldva a szegedi telefonközpont ideiglenes kibővítése. Az uj kapcsoió-táblák beállítását - értesülésünk szerint - illetékes helyen már elhatározták és remélhetőleg az elhatározást a kora tavasszal tett is követi. Meg kell még említenünk ugyanekkor azt is, hogy uj interurbán-vonalak beállításáról még most korai beszélni, mert hiszen például egy budapest-szegedi áramkör létesítése ma olyan horribilis összegbe kerülne, amelyre a postának ma még nincs elegendő fedezete.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.