A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_08_26_84p.txt

A Tisza-Maros szögének telefon- és táviró-szolgálata.

SZEGED, augusztus 25.

(Magyar Távirati Iroda.)
Munkatársunk meginterjúvolta a szegedi posta és távíró műszaki felügyelőségéhez beosztott Kiss főmérnököt, aki a felszabadult háromszögben a telefon- és táviróvezetékek és berendezések helyrehozását és újból való kiépítését vezeti. Kiss főmérnök elmondotta, hogy a felszabadult területen az összes telefonvezetékek és távbeszélő-állomások (Szőreg, Deszk, Kiszombor, Ujszentiván) már kifogástalanul működnek.

A telefon- és táviróvezetékek és építményekben nagyon sok kárt okoztak a kivonuló szerbek. A szeged-kiszombor-makói vasúti hid között teljesen felszedték a telefonvezetékeket, mintegy 28 km. hosszúságban, Szeged-Obéba vasúti állomás között szintén. Megrongálták ezenkívül igen sok helyen a berendezéseket.

A Baja felé eső területen még több rongálást okoztak, elhordták Rém, Felsőszentiván, Csávoly, Jánoshalma között a vezetéket.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e kilátás arra. hogy Szeged közvetlen összeköttetésbe tud kerülni rövid időn belül Bajával, Kiss főmérnök kijelentette, hogy erről egyelőre még nincs szó, ő egy tervet dolgozott ki, amely szerint Kiskunhalas, Jánoshalma, Bácsalmáson keresztül húzódnék a vonal Bajára.

A korlátozott polgári forgalom megindulása e hó 27, 28 ra várható. A forgalom növekedésével, a szeged-bajai vonal felállítása, Budapest, amely már tul van zsúfolva, tehermentesítése céljából, elsőrendű érdek.

Érdekes megjegyezni, hogy Cetina szerb kormánybiztos, az augusztus 20-iki ujszegedi értekezleten szavát adta és a szerb kormány becsületével garantálta azt, hogy a távíró- és telefonvonalakat teljes épségben fogja az ujszegedi háromszögben hátrahagyni.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.