A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_12_14_515.txt

Készpénzfizetés helyett jóváírás.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara néhány nappal ezelőtt leiratot kapott a kereskedelemügyi minisztertől, amely szerint kötelezővé akarja tenni, hogy azoknak a cimzetteknek posta és csekk-utalvány-összegeit, akik valamely pénzintézetnél folyószámlával rendelkeznek, ne készpénzzel fizessék ki, hanem jóváírás utján történjék a kiegyenlítés.

A kamara ebben az ügyben most véleményt terjesztett föl a miniszterhez, amelyben helyesnek tartja a tervet. Szükségesnek vli azonban a kamara ennek a rendelkezésnek a kiterjesztését a kereskedelmi és ipari vállalatokon kívül az állami intézményekre is.

A készpénzforgalmat igen jelentős mértékben csökkentené ugyanis az is, ha az állampénztárak nem halmoznák a készpénzt, hanem számlájukon jóváirnák az összeget. A postatakarékpénztárnak ilyen célra való igénybevételét szintén helyesnek tartja a kamara. Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy a postatakarékpénztár kezelési rendszere szerint az illetők a javukra irt összegekkel csak néhány nap elteltével disponálhatnak, helyesebbnek látja a kamara, ha a postatakarékpénztári csekkszámlával rendelkezők részére érkező összegek is a megbízott pénzintézet folyószámláján jóváiratnának s a postatakarékpénztárral a pénzintézet számolna el.Szegedi Napló, 1921. december (44. évfolyam, 495-528. szám)1921-12-14 / 515. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922