A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_02_13_44p.txt

Kőrössy postafőnök nyilatkozata a posta- és telefonforgalomról.

SZEGED, február 12 (Saját tudósítónktól)

A Szeged munkatársa ma felkereste Kőrössy István postafőnököt és érdekes felvilágosításokat kapott tőle a levél- és pénzesposta és a telefonszolgálat jelenlegi forgalmára vonatkozólag.

Különösen a megszállott területekkel való postaforgalom felvétéle iránt érdeklődtünk elsősorban és erre nézve a kivetkező választ kaptuk:

- Tudatosan nem veszünk fel román megszállott területre leveleket, mert még nincs utasításunk a kereskedelemügyi minisztertől arra, hogy ezt tegyük. Különös és jellemző, hogy minden területre, a világ minden részébe továbbíthatjuk a postai küldeményeket, csak éppen Romániába és Szovjetoroszországba nem. A táviróforgalom azonban Romániával is megvan. Szerbiával való postaforgalmunk ma nagyon nehézkes, mert a küldeményeknek jelenleg a vasúti összeköttetés hiánya miatt óriási kerülőt kell megtenniök. Ha azonban igaz a hir és tényleg megindul a budapest-szabadkai vonatforgalom, ugy ez nagyban előmozdítja majd a két ország közötti postaforgalom gyorsaságát.

A telefonforgalomra vonatkozólag a következőket tudtuk meg :

- Akármilyen nehéz helyzetben is van Szeged e téren, mégis az egész országban itt vannak a legjobb viszonyok, mert mig itt a háború után uj előfizetőket kapcsolhattunk be a központba, addig máshol a forradalmak és az oláh megszállók pusztításai miatt az előfizetők számát csökkenteni kellett. Éppen ezért nem tudom, hogy a kormányzat Szeged kedvéért tesz-e speciális intézkedéseket egy uj központ felállítására. Mindenesetre az, hogy az érdekeltek anyagi áldozatokra hajlandók, meg fogja talán hozni a kívánt eredményt.

Majd a postaforgalom jelenlegi helyzete iránt érdeklődve, a következő választ kaptuk:

- A telefon-, táviró- és csomagforgalom viszonylag már meghaladta a rendes békebeli forgalmat. Számszerű adatokat azonban egy miniszteri rendelet értelmében nem áll módomban adni. A pénzforgalom szinte szédületes arányokat ér el, ha nem is az utalványok számában, hanem az összegben. Hogy a mult év forgalmát jellemezzem: statisztikailag megállapítottuk, hogy az éveleji forgalmat az évvégi forgalom tízszeresen meghaladta.

Még a hadikölcsönkötvények nosztrifikálása iránt érdeklődtünk:

- A posta csakis azokat a nosztrifikálásokat végzi, amely kölcsönöknek a kötvényei a budapesti postafőpénztárnál vannak letéve. Azokat, amelyeket a postán jegyeztek, de a kötvény a tulajdonosnál van, a takarékpénztárak nosztrifikálják, a posta csak a jegyzést igazolja.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.