A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_11_01_495.txt

A posta vezérigazgatója a szeged-budapesti telefonról.

A MTI szegedi fiókja nemrég szóvátette, hogy a telefonálás Szeged és Budapest között rendkivül nehézkes és magánfélnek gyakran félnapig kell várakoznia, amig összeköttetést kaphat.

Erről a MTI nyílt levélben emelt panaszt a posta vezérigazgatójánál. Demény Károly államtitkár, postavezérigazgató most azt válaszolja, hogy a szegedi öt vezeték közül egyet el kellett venni Kiskunfélegyháza és Kecskemét távbeszélő forgalmának megjavítása érdekében, mert közös áramkörre voltak kapcsolva s azon jelentékeny budapesti forgalmukat lebonyolítani nem tudtak. Uj áramkör építését költség hiányában nem lehetett elrendelni és ezért kellett a szegedi öt vezeték közül egyet Kiskunfélegyháza részére igénybevenni, amivel Szeged is jobb összeköttetésbe jutott - Kiskunfélegyházával. Egyidejűleg azonban intézkedett a vezérigazgató aziránt is, hogy a szegedi forgalom gyorsabb lebonyolítása, illetve a rendelkezésre álló négy áramkör jobb kihasználása céljából Szegeden szimultán-jelző berendezés létesittessék. Ezen berendezés kezelésére a személyzet kioktatása folyamatban van s mihelyt az oktatás befejeződik, illetve a szimultán berendezés üzembe helyezhető lesz, a szeged-budapesti távbeszélő forgalom is lényegesen megjavul.Szegedi Napló, 1921. november (44. évfolyam, 495-499, 450-494. szám)1921-11-01 / 495. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922