A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_08_26_383.txt

Szerb becsületszó és a táviróvezetékek.

A MTI. munkatársa meginterjúvolta a szegedi posta és táviró műszaki felügyelőséghez beosztott Kiss főmérnököt, aki a fölszabadult háromszögben a telefon és táviró- vezetékek és berendezések helyrehozását és újból való kiépítését vezeti.

Kiss főmérnök elmondotta, hogy a fölszabadult területen az összes telefonvezetékek és távbeszélő-állomások (Szőreg, Deszk, Kiszombor, Ujszentiván) kifogástalanul már működnek.

A telefon- és táviróvezetékekben és építményekben is nagyon sok kárt okoztak a kivonuló szerbek. A szeged-kiszombor-makói vasúti hid között teljesen fölszedték a telefonvezetéket, mintegy 28 kilométer hosszúságban, a Szeged-Óbéba vasúti állomás között szintén. Megrongálták ezenkívül igen sok helyen a berendezéseket.

A Baja felé eső területen még több rongálást okoztak, elhordták Rém, Felsőszentiván, Csávoly, Jánoshalma között a vezetékeket.

Arra a kérdésre, hogy van-e kilátás rá, hogy Szeged közvetlen összeköttetésbe tud kerülni rövid időn belül Bajával, Kiss főmérnök kijelentette, hogy erről egyelőre még nincs szó. Ő tervet dolgozott ki, amely szerint Kiskunhalas, Jánoshalma, Bácsalmáson keresztül húzódnék a vonal Bajára. A korlátozott polgári forgalom megindulása augusztus 27-28 ra várható. A forgalom növekedésével a szeged-bajai vonal fölállítása elsőrendű érdek, mert a budapesti túlzsúfolt vonal tehermentesittetik ezáltal.

Érdekes, hogy Cetina szerb kormánybiztos az augusztus 20 iki újszegedi értekezleten szavát adta és a szerb kormány becsületével garantálta, hogy a táviró- és telefon- vonalakat teljes épségben fogja az újszegedi háromszögben hátrahagyni.Szegedi Napló, 1921. augusztus (44. évfolyam, 344-392. szám)1921-08-26 / 383. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922