A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_07_05_17p.txt

HÍREK

- Megindult a szikratáviroforgalom.

SZEGED, julius 4.

Megírtuk annak ideiéjn, hogy a m. kir. posta- és távirdaigazgatóság szikratáviróállomást állit fel Szegeden, sőt több nagyobb vidéki városban. A szikratáviróállomás julius hó elsején kezdte meg működését. Szeged városára sokkal jelentékenyebb ez az eset, minthogy szó nélkül hagyhassuk és nem tartottuk érdektelennek felkeresni dr. Privitzer Jenő tanácsost, a szikratávíró forgalmi vezetőjét, a közönség tájékoztatása végett.

A tanácsos az alábbiakat mondotta munkatársunknak:

- A szikratávíró-állomás nagy költséggel épült a Templom téri régi városi zenede épületében. Egyelőre csak felvevőállomás van, miután a vidéki forgalom olyan kicsi, hogy nem lenne kifizető leadóállomást is létesíteni. A forgalom az eddigi három nap alatt egészen jelentéktelen volt. Eddig csak hivatalos és hirlaptáviratok felvétele történt, de ha a rendes távírdaforgalomban forgalmi hiba van, akkor igénybeveszik a szikratávírót.

- Nincs tudomásom arról, hogy az állomás hatáskörét kiterjesztenék, ebben a kérdésben hizárólag a minisztérium határoz. Az állomás technikai tekintetben hibátlan és nagyon jól működik. Két-két ember végzi felváltva a szolgálatot, de segéderőkkel együtt tizennégyen vannak foglalkoztatva.

Az alig háromnapos intézményről csak ennyit hallottunk egyelőre, de valószínű, hogy a jövőben, ha az állomás a magán, és külföldi forgalomba is bekapcsolódik, nagy befolyással lesz Szeged kereskedelmi és ipari életére.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.